WAŁBRZYCH
ul. Stacyjna 2
Tel.: (74) 840-83-77


Informacje o węglu

Tabela 1. Kaloryczność

Paliwo/wartość opałowa
min max jedn.
Węgiel kamienny 21 000 30 000 kJ/kg
Miał węglowy 17 000 27 000 kJ/kg
Węgiel brunatny 7 500 21 000 kJ/kg
Koks 27 000 30 000 kJ/kg
Torf – brykiety (wilgotność do 18%) 13 000 16 000 kJ/kg
Drewno liściaste (wilgotność 15-18%) 14 700 15 800 kJ/kg
Słoma świeża (pszenica, jęczmień) 12 000 14 900 kJ/kg
Olej opałowy ECOTERM 43 000 kJ/kg
Gaz płynny (propan-butan) 46 000 47 000 kJ/kg
Gaz ziemny GZ-50 wg www.pgnig.pl 31 000 kJ/m3

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeróżnych informacji znalezionych w Internecie

 

Definicje

Wartość opałowa (kaloryczność) to ilość ciepła wydzielona przy zupełnym i całkowitym spalaniu jednostki paliwa, przy założeniu że po zakończeniu spalania woda pozostaje w postaci pary.
Często można spotkać oferty np. węgla, w których zamiast kaloryczności podawane jest „to co najważniejsze”, czyli ciepło spalania. Ciepło spalania tym różni się od wartości opałowej, że uwzględnia energię odzyskaną ze skroplenia pary wodnej zawartej w produktach spalania. Zatem ciepło spalania to raczej parametr teoretyczny (bo nie ma bezwodnych paliw) niż ważny parametr eksploatacji kotła. No chyba że mamy na myśli gazowy piec kondensacyjny i uzyskujemy sprawność przekraczającą 100%.

Jednostki

Dżul (J) to jednostka, w naszym przypadku, energii w układzie SI. Definicja jest na przykład w Wikipedii. Zresztą mniej ważne skąd się dżul wziął, dla nas istotniejsze może być, że 1 J = 0,238846 cal (kalorii). Kaloria jest fajną jednostką, bo to energia potrzebna do podgrzania 1 grama wody o 1 oC. Może to nam się przydać, jeśli zechcemy kiedyś oszacować, ile węgla będziemy potrzebować do zagotowania wody w czajniku.

 

Przeliczniki

1 kJ = 1.000 J

1 MJ = 1.000 kJ (1.000.000 J)

1 GJ = 1.000 MJ (1.000.000.000 J)

 

Czym jest kWh?

W praktyce spotykamy się także z energią wyrażoną w kWh. Jeden wat to energia jednego dżula w czasie jednej sekundy (1W = 1J/1s). Dla naszych celów wykorzystujemy tę zależność, w związku z czym 1 kWh = 3.600 kJ (energia 1 kJ w czasie 3.600 sekund, czyli godziny).

 

Przykład

W ciągu doby nasz kochany KMG-1 17kW spalił 30 kg węgla o kaloryczności 28.000 kJ/kg. Faktyczna sprawność kotła wynosi 80%. Ile kWh energii wyprodukował kocioł, z jaką mocą pracował?

30 kg x 28.000 kJ/kg = 840.000 kJ * 80% = 672.000 kJ / 3.600 s = 186,7 kWh
30 kg / 24 h / 3.600 s * 28.000 kJ = 9,7 kW * 80% = 7,8 kW

Odpowiedź: nasz kopciuszek wyprodukował w ciągu doby 186,7 kWh energii, pracując ze średnią mocą 7,8 kW.

Google+