WAŁBRZYCH
ul. Stacyjna 2
Tel.: (74) 840-83-77


Węgiel klasy – Gruby I

Węgiel kamienny – skała osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie (era paleozoiczna) ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.

Węgiel kamienny stosowany jest powszechnie jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 16,7 do 29,3 MJ/kg i silnie zależy od jego składu (zawartości popiołu, siarki, wilgotności). Wartość opałowa czystego pierwiastka węgla wynosi ok. 33,2 MJ/kg. Węgiel kamienny jest nieodnawialnym źródłem energii.

Węgiel Kostka wg polskiej klasyfikacji dzielimy na rodzaje:

Gruby – uziarnienie > 63 mm

Gruby I – uziarnienie 63 – 200 mm

Gruby II – uziarnienie 40-200 mm

Kostka – uziarnienie 63-200 mm

Podstawowe typy węgla:

Typ 31 – węgiel płomienny charakteryzuje duża zawartość części lotnych, brak lub słaba zdolność spiekania, długi, silnie świecący płomień, zastosowanie: piece przemysłowe i domowe, gen eratory.

Typ 32 – węgiel gazowo płomienny charakteryzuje duża zawartość części lotnych, średnia zdolność spiekania, zastosowanie: piece przemysłowe i domowe, uwodornianie.

Typ 33 – węgiel gazowy charakteryzuje duża wydajność gazu i smoły, znaczna spiekalność, zastosowanie: gazownictwo, koksownictwo.

Google+